Subscribe Us

FORMULIR PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU TKQ & TPQ RAUDLOTUL MUHLISIN

Visi dan Misi Qiroati

Visi Qiroati

Mengbudayakan Membaca al-Quran dengan Tartil

Misi Qiroati
  1. Mengadakan pendidikan al-Quran untuk menjaga, memelihara kehormatan dan kesusian al-Quran dari segi bacaan yang tertil
  2. Menyebarkan ilmu dengan memberi ujian memakai buku Qiroati hanya bagi lambaga-lembaga/guru-guru yang taat, patuh, amanah dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh koordinator
  3. Mengingatkan para guru agar berhati-hati jika mengajarkan al-Quran
  4. Mengadakan pembinaan para guru/calan guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan pengajaran al-Quran
  5. Mengadakan Tashih untuk calon guru dengan obyektif
  6. Mengadakan bimbingan metodologi bagi calon guru yang lulus tashih
  7. Mengadakan tadarus bagi para guru ditingkat lembaga atau MMQ yang diadakan oleh koordinator
  8. Menunjuk/memilih koordinator, kepada sekolah dan para guru yang amanah/ profesional dan berakhlakul karimah
  9. Memotivasi para koordinator, kepada sekolah dan para guru senantiasa mohan petunjuk dan pertolongan kepada Allah demi kemajuan lembaganya dan mencari keridlaan-Nya.
Baca Juga